14

sep

Enkät om färdtjänsten

Ta chansen att berätta om dina upplevelser av färdtjänsten

DHR Region Stockholm har skapat en enkät riktad till dig som använder färdtjänst och är bosatt i Region Stockholm. 

Enkäten är anonym - dina svar kommer inte kunna härledas till dig personligen. 

För att delta, klicka här: Färdtjänstenkät