28

maj

21 forskare om våld mot barn med funktionsnedsättning

Läs texter från Myndigheten för delaktighet

MFD publicerar idag texter från ett tjugotal av Sveriges mest tongivande forskare inom området våld mot barn och unga med funktionsnedsättning. Textsamlingen Fråga, lyssna och förstå ska skapa bättre förutsättningar att förebygga och upptäcka våldsutsatthet. 

– Med aktuell forskning vill vi bidra till att yrkesverksamma får bättre möjligheter att förstå och agera när det handlar om våld mot just barn och unga med funktionsnedsättning, säger Maria Montefusco, utredare på MFD.

Barn och unga med funktionsnedsättning riskerar i högre grad att utsättas för våld jämfört med andra. Varje barn som utsätts för våld är beroende av vuxna i sin omgivning för att få hjälp och stöd. I publikationen Fråga, lyssna och förstå medverkar 21 forskare med perspektiv och resonemang om hur området kan utvecklas.

Det förebyggande och upptäckande arbetet behöver vara anpassat för barn och unga med funktionsnedsättning. För att personer som möter barnen ska kunna motverka våldet behöver de mer kunskap om kopplingen mellan våldsutsatthet och funktionsnedsättning.

Läs mer här: Fråga, lyssna och förstå - MFD