19

jun

Fokus på krisberedskap på FN-möte

Personer med funktionsnedsättning drabbas särskilt hårt i kris.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har medverkat på ett möte i New York. De så kallade statspartsmötena för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samlar de länder som har skrivit under konventionen. Länderna diskuterar och utbyter erfarenheter om hur de genomför och främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Ett nordiskt sidoevent handlade om krisberedskap och kriskommunikation och samlade internationella experter, statliga representanter och funktionshindersorganisationer.   

Här kan du läsa mer och titta på eventet i efterhand: Fokus på krisberedskap på FN-möte - MFD