02

maj

Representanter sökes till Funktionshinderråd

Stockholmsavdelningen har vakanta platser på nedanstående Funktionsråd.
Det gäller stadsdelarna Södermalm, Kista/Rinkeby samt Ekerö.
Bor Du inom något av dessa områden och känner att det skulle vara intressant som DHR-medlem att representera oss i ett Funktionshinderråd, tag kontakt med kansliet tel 08-564 82 650