07

apr

Avdelningens Årsmöte återupptas den 15 maj 2022

Avdelningens årsmöte den 26 mars 2022 ajournerades
p g a tidsbrist.
Den 15 maj 2022 kommer mötet att återupptas
från pkt 14 på dagordningen.
Mötet hålls den 15 maj kl 13.00-17.00 i
Bagarmossen Folkets Hus Lillåvägen 44
Kaffe och smörgås kommer att serveras.
Välkomna önskar styrelsen