22

feb

DHR Stockholmsavdelningens årsmöte 2021

DHR Stockholmsavdelningens årsmöte 2020 och 2021

Avdelningsstyrelsen har tillsammans med avdelningens revisorer, valberedning samt ordförande för sektionerna Västerort samt Söder om Söder tagit ett beslut om att genomföra ett fysiskt demokratiskt årsmöte som samtliga DHR Stockholmsavdelningens medlemmar ges förutsättningar för att kunna deltaga i och som förhoppningsvis kan hållas den 30 juni 2021 kl 13.00-16.00 i Bagarmossens hus.

DHR Stockholmsavdelningen kommer att hålla årsmötet den 30 juni för 2019 och 2020 års verksamhet efter att vi fått information om dispens från Förbundet när det gäller rekommendationer gällande DHR avdelningar och distrikt/regioners årsmöten 2021 i brev daterat 21 december 2020. Dispensen sträcker sig till den 15 juli 2021.